Zwroty i reklamacje

Wymiana

Aby skorzystać z wymiany Towaru na inny wystarczy przesłać na adres sklepu ABC Stópki, Towar w stanie nienaruszony wraz z oryginalnym niezniszczonym pudełkiem, dowodem zakupu i formularzem wymiany.

Bardzo prosimy najpierw o przesłanie takiego oświadczenia na adres sklep@abcstopki.pl

Warto pamiętać o tym, iż w przypadku wymiany Kupujący pokrywa koszt wysyłki. My wyślemy wymieniony Towar na swój koszt. Z takiej wymiany Kupujący może skorzystać tylko raz.

FORMULARZ WYMIANY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o indywidualne zamówienia obuwia ortopedycznego.

 


 

Zwrot

Usługobiorcy będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14-dni od jej zawarcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Bardzo prosimy najpierw o przesłanie takiego oświadczenia na adres sklep@abcstopki.pl

Należy odesłać Towar w stanie nienaruszonym na adres sklepu ABC Stópki, wraz z oryginalnym niezniszczonym pudełkiem, dowodem zakupu i formularzem wymiany.

Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, a zwrot wpłaty następuje na konto Kupującego w terminie 7 dni.

FORMULARZ ZWROTU

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o indywidualne zamówienia obuwia ortopedycznego.

 


 

Reklamacja

Konsument ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Towaru. Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją od dnia wydania rzeczy Kupującemu, chyba, że opis produktu na stronie internetowej podaje inny termin.

Bardzo prosimy najpierw o przesłanie takiego oświadczenia na adres sklep@abcstopki.pl

Następnie należy odesłać Towar wraz z dowodem zakupu na koszt Kupującego na adres sklepu ABC Stópki.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Uwaga!

Paczki przesyłane za pobraniem lub na nasz koszt nie zostaną odebrane!

Wymiany, zwroty i reklamacje należy wysłać na adres sklepu stacjonarnego:

ABC Stópki

Przedświt 11

93-378 Łódź

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

mailowy sklep@abcstopki.pl,

telefoniczny 604 129 726.